Collection (14)

Niet-gebruik van regelingen (WPI)

Deze collectie van artikelen gaat over het niet-gebruik van inkomens- en armoedevoorzieningen door mensen die daar wél recht op hebben. Wat motiveert mensen om wel of juist geen gebruik te maken van voorzieningen? Welke kenmerken hebben huishoudens die vaker geen gebruik maken van voorzieningen? Welke rol speelt vertrouwen in de overheid? Wat zijn dynamieken in niet-gebruik? Hoe verschilt het niet-gebruik tussen gemeenten? En welke rol speelt het tegengaan van niet-gebruik in het vergroten van de bestaanszekerheid van Amsterdammers?

More information

Image credits

Header image: blue banner.jpg

Icon image: Haarlemmerplein - Beeldbank Gemeente Amsterdam

Sort on: