Article

Gebruik (en niet-gebruik) van toeslagen in Nederland

Empirische analyse van huurtoeslag en kindgebonden budget

In 2018 ontvingen ongeveer 6 mln huishoudens zo’n 12 mld euro aan inkomensondersteuning via toeslagen (huurtoeslag, kindgebonden budget, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag). Het blijkt vaak lastig om vooraf in te schatten op hoeveel toeslag huishoudens recht hebben. Daardoor ontvangen ze
regelmatig te veel of juist te weinig toeslag. Dat leidt tot terugvordering van toeslagen of
tot nabetalingen. Ook is er sprake van niet-gebruik.

Dit onderzoek analyseert mogelijke verklaringen voor terugvorderingen, nabetalingen en niet-gebruik van de huurtoeslag en het kindgebonden budget, in de periode 2011-2016. Onzekerheid over het jaarinkomen is een belangrijke verklaring voor onjuist gebruik en niet-gebruik.

CPB Achtergronddocument
Auteurs: Ernest Berkhout, Nicole Bosch, Patrick Koot.

Image credits

Header image: blue banner

Media

Documents