Article

Gebiedsplan Bijlmer Oost 2019

De gemeente wil dat bewoners meer verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving en meer betrokken zijn bij besluiten over hun buurt. Bewoners van Bijlmer Oost laten zien hoe dat moet. In de G-buurt schreven bewoners een Buurtplan. Bewoners van de K-Buurt stelden een wensenlijst op van aanpassingen in de openbare ruimte.

De komende tijd geven we in de E-, G- en K-buurt (gebied Bijlmer Oost) extra aandacht aan de volgende onderwerpen:

+ Meer gelijke kansen voor jongeren om zich te ontwikkelen
+ Vergroten gevoel van veiligheid van bewoners
+ Meer verbondenheid en verantwoordelijkheid van bewoners voor hun woonklimaat
+ Verbeteren positie van kwetsbare bewoners
+ Meer bewoners een stabiel inkomen door werk of (bij)scholing
+ Bevorderen van participatie in de buurt en betrokkenheid bij besluitvorming

Samenwerking

De gebiedsagenda- en plannen zijn tot stand gekomen in voortdurend overleg met bewoners, ondernemers en professionals van instellingen. Ook de uitvoering van de plannen wordt opgepakt in samenspraak en nauwe samenwerking met bewoners, ondernemers en lokale partners.

Bron: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/gebiedsgericht/gebiedsplannen-2019/gebiedsplannen-0/bijlmer-oost/

All rights reserved

Media

Documents