Article

Verslag bijeenkomst - niet-gebruik of niet-bereik?

In deze bijeenkomst stond de vraag centraal welke mensen in een kwetsbare financiële positie geen
gebruik maken van aanwezige armoede- en inkomensvoorzieningen en waarom niet. Niet-gebruik van
voorzieningen is een onderwerp waar al veel onderzoeken naar verricht zijn en in deze bijeenkomst
wordt getracht deze inzichten bij elkaar te brengen. Het minimaliseren van niet-gebruik kan de
bestaanszekerheid van kwetsbare mensen immers verhogen. Een interessante vraag die uit de
onderzoeken naar voren kwam: ligt het aan de mens (niet-gebruik: kunnen of willen mensen geen
gebruik maken van de voorzieningen?) of aan de complexiteit van het systeem (niet-bereik: lukt het
de overheid niet om het systeem simpel en navigeerbaar te maken?)?

Contactpersoon: Hetty van Kempen.

Image credits

Header image: Pixabay - yellow

Icon image: Beeldbank Gemeente Amsterdam

Media

Documents