Article

Onderzoekrapport niet-gebruik van de toeslagenwet

Twee op de drie van de Wajongers die wel mogen, maken geen gebruik van een toeslag waar zij recht op hebben

In het laatste kwartaal van 2023 deed de Nederlandse Arbeidsinspectie een onderzoek waaruit blijkt dat 2 op de 3 Wajongers die potentieel recht hebben op een aanvulling vanuit de Toeslagenwet geen gebruik maken van de toeslag maar daar wel recht op hebben. Bij de meeste moederwetten is dit 1 op de 3.
De Arbeidsinspectie onderzocht de achtergrondkenmerken van de groep niet-gebruikers. Daarnaast onderzocht zij in welke mate het niet-gebruik langdurig is en heeft zij verkend wat het UWV doet om het niet-gebruik tegen te gaan en wat mogelijke problemen zijn in de aanpak.

Deze publicatie is afkomstig van de website van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Image credits

Header image: wikimedia Commons - blue

Media

Documents