Article

Economische ontwikkelingen en brede welvaart - Video's

Met Henri de Groot

Professor Henri de Groot (VU) bespreekt de meest recente economische ontwikkelingen en risico’s met betrekking tot brede welvaart. De impact en gevolgen die bepaalde keuzes en afruilen met zich meebrengen schijnen een divers licht op de dilemma’s. Wat gebeurt er als het principe ´de vervuiler betaalt ´wordt ingevoerd? Zullen vliegenreizen straks alleen nog voor de rijken zijn weggelegd?

Deel 1 

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Image credits

Header image: Economie - Canva.png

Icon image: Henri de Groot Verdiepingsbijeenkomst Brede Welvaart MRA.png

Media