Article

Evaluatie AIO in Amsterdam

Van alle Amsterdammers van 66 jaar en ouder was 21% in 2017 minima: zij leefden in een huishouden met een inkomen tot 120% WSM en een vermogen tot de grens voor de bijstand. Het aantal oudere minima is in de afgelopen jaren gestegen in Amsterdam: van ca. 15.300 in 2012 naar 19.300 in 20171. Het inkomen van oudere minima bestaat in de praktijk meestal uit de AOW zonder aanvullend pensioen, maar in sommige gevallen is dit minder dan de AOW. Een AOW-uitkering wordt vanaf 15 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd opgebouwd. Iedereen die in die jaren onafgebroken in Nederland heeft gewoond ontvangt een volledige AOW-uitkering. Mensen die in het buitenland hebben gewoond of gewerkt bouwen minder AOW op en ontvangen geen volledige AOW-uitkering.

Huishoudens die te maken hebben met een gekorte AOW-uitkering kunnen een aanvulling op hun inkomen ontvangen om de misgelopen inkomsten te compenseren. De Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) vult het huishoudinkomen dan aan tot het bijstandsniveau. Ook wanneer één partner een volledige AOW heeft en de andere nog niet pensioengerechtigd is en geen of weinig inkomen heeft, kan een huishouden in aanmerking komen voor de AIO. Rechthebbenden moeten de AIO zelf aanvragen.

Niet alle huishoudens die recht hebben op de AIO maken hier ook gebruik van. In 2017 lag het niet-gebruik van de AIO landelijk tussen de 48% en 56%, zo blijkt uit recent onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Dit betekent dat rond de helft van de pensioengerechtigde huishoudens met een laag inkomen geen gebruik maakt van een inkomensaanvulling waar zij wel recht op hebben.

In opdracht van: WPI en SVB

Auteurs:
Soufyan Ahamiane, Idske de Jong, Renske Hoedemaker & Laure Michon.

Image credits

Header image: Wikimedia Commons - green

Media

Documents