Article

Duurzaamheid van werk binnen de banenafspraak 2018 2019

Publicatie

UWV brengt op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in bijgevoegd rapport de duurzaamheid van werk binnen de banenafspraak in kaart. Het rapport is daarmee de voortzetting van 1 eerdere UWV-rapportage 'Duurzaamheid van banen binnen de banenafspraak' die is aangeboden aan de Tweede Kamer. Van de personen in het doelgroepregister die in het derde kwartaal van 2018 aan het werk zijn, is 86% in het derde kwartaal van 2019 weer of nog steeds aan het werk.

Image credits

Header image: werk.PNG