Article

Feiten & cijfers laaggeletterdheid

Literatuurstudie

In deze publicatie is een overzicht van de invloed van lage basisvaardigheden op deelname aan de maatschappij beschreven. 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder hebben moeite met de basisvaardigheden. Ze zijn laaggeletterd. Zij hebben moeite met taal en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Deze publicatie is opgebouwd uit feiten en cijfers van laaggeletterdheid binnen de volgende thema’s: werk, geld, gezondheid en gezin. Daarnaast zijn de opbrengsten van investeren in de aanpak van laaggeletterdheid beschreven.

Colofon

Deze publicatie van Stichting Lezen & Schrijven is tot stand gekomen in
samenwerking met dr. Maurice de Greef, prof. dr. Mien Segers en dr. Jan Nijhuis,
Maastricht University School of Business and Economics (vakgroep Educational
Research & Development).

Deze publicatie is onderdeel van het samenwerkingsprogramma Taal voor het Leven.
Dit programma wordt aangeboden door Stichting Lezen & Schrijven en gefinancierd
door de Rijksoverheid.

Omslagillustratie: Flatland Design Thinking Agency

www.lezenenschrijven.nl

Image credits

Header image: LezenSchrijven-logo_NL-kleur_op_wit-XL.jpg

Media

Documents