Article

Duurzaamheid van werk binnen de banenafspraak 2021 2022

Publicatie

UWV brengt op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in bijgevoegd rapport de duurzaamheid van werk binnen de banenafspraak in kaart. Het rapport is daarmee de voortzetting van 4 eerdere UWV-rapportages 'Duurzaamheid van banen binnen de banenafspraak' die zijn aangeboden aan de Tweede Kamer.

Image credits

Header image: werk.PNG