Article

WER(K)

Werking, effectiviteit en rendement: kennis van WPI-instrumenten richting werk

WER(K) is een meerjarig onderzoeksprogramma, en bestaat uit verschillende onderzoeken naar een (cluster van) instrument(en) ingericht in vier stappen:
Basisbeschrijving: cijfermatig en op basis van bestaande kennis
Werking: kwalitatief onderzoek naar hóé het werkt, waarom en voor wie
Effectiviteit: kwantitatief onderzoek naar de effectiviteit op basis van matching
Rendement: kosten van het instrument + wat uit werking en effectiviteit blijkt dat de opbrengsten zijn (niet in geld omgezet).

Het onderzoek wordt uitgevoerd door O&S in samenwerking met WPI, onder andere het datateam. Kwantitatieve en kwalitatieve analyses zullen elkaar daarbij aanvullen. De resultaten van de eerste evaluaties zijn gereed (de werking, effectiviteit en het rendement van interne en externe leerstages). Binnenkort verschijnen de rapportages over jobcoaching, jobhunting en trainingen.

Image credits

Icon image: ScienceGuide - werk