Article

Begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking naar werk

Wat doen we, wat gaat goed en wat kan beter?

"Dit project heeft tot doel de kwaliteit en effectiviteit van de gemeentelijke dienstverlening te vergroten voor klanten met een arbeidsbeperking, maar met arbeidsvermogen, die vallen onder de Participatiewet. Om dit hoofddoel te bereiken zijn de volgende subdoelen geformuleerd:
1. Inzicht in de huidige begeleiding. Het verkrijgen van inzicht in de huidige begeleiding van de gemeente van toeleiding naar betaald werk van mensen met een arbeidsbeperking en het in kaart brengen wat goed gaat en wat beter kan volgens direct betrokkenen.
2. Wetenschappelijke onderbouwing van begeleiding. In kaart brengen wat de wetenschappelijke onderbouwing van (componenten van) de huidige begeleiding is en welke componenten op grond van wetenschappelijk bewijs wenselijk zijn om toe te voegen.
3. Inzicht in acceptatie, passendheid en haalbaarheid van aanvullende componenten. Het verkrijgen van inzicht in acceptatie, passendheid, haalbaarheid en randvoorwaarden van verbeteropties die
op basis van de interviews en het literatuuronderzoek geformuleerd zijn.
4. Monitoring van effectiviteit. Inzicht verkrijgen in hoe een nieuwe aanpak op effectiviteit kan worden getoetst en wat de (on)mogelijkheden van de huidige registratie zijn."

Auteurs
Maaike Huysmans
Gerben Hulsegge
Pieter Coenen
Han Anema

VU Medisch Centrum - Afdeling sociale geneeskunde
Amsterdam Public Health research institute

Met medewerking van
Tom Geijsen
Hetty van Kempen

Drukwerk en opmaak
Huisdrukkerij VUmc, Gerda Lieftink

Image credits

Header image: werkplaats.jpg

Media

Documents