Article

Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt in beeld

Deze kwantitatieve analyse is uitgevoerd op verzoek van de IBO-werkgroep Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt

Deze studie brengt in kaart hoeveel jongeren tussen 16 en 30 jaar een afstand tot de arbeidsmarkt
hebben, wat hun kenmerken zijn, welke factoren wijzen op een verhoogd risico op afstand tot de
arbeidsmarkt en welke subgroepen er binnen deze groep te onderscheiden zijn. De studie is
uitgevoerd in opdracht van de werkgroep van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) ‘Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt’. De IBO-werkgroep heeft economische niet-zelfstandigheid genomen als indicator genomen voor het abstracte begrip ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ . De grens voor economische niet-zelfstandigheid ligt, ongeacht de leeftijd van de jongere, op het verdienen van 70% van het wettelijk minimumloon op jaarbasis uit arbeid of een eigen onderneming. Dit is het bijstandsniveau van een alleenstaande.

Bron:  Lisette Swart en Derk Visser, CPB NOTITIE Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt.

Gepubliceerd onder creative commons cc-by-3.0-NL-Akte

Image credits

Header image: Toekomstverkenning OCW banner

Media

Documents