Article

Spreiding van laaggeletterdheid

Rapport

Een aantal jaar geleden heeft het ROA voor Stichting Lezen & Schrijven een analyse gemaakt waarbij een nieuwe schattingstechniek is gebruikt is om het percentage laaggeletterden en de gemiddelde geletterdheid op gedetailleerd regionaal niveau te schatten. Echter, er is ook behoefte aan gedetailleerde informatie naar andere categorieën, zodat er een goed beeld ontstaat van de risicogroepen. Dit rapport is een presentatie van de uitkomsten van een soortgelijke analyse naar beroep, sector en type werkzoekende op gebied van geletterdheid én gecijferdheid. Dit aan de hand van dezelfde methodiek die voor de regionale geletterdheid is gebruikt.

Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met het Researchcentrum voor
Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University. De publicatie is onderdeel van het
samenwerkingsprogramma Taal voor het Leven. Dit programma wordt aangeboden door
Stichting Lezen & Schrijven en gefinancierd door de Rijksoverheid.

Stichting Lezen & Schrijven
Parkstraat 105
2514 JH Den Haag
070 - 302 26 60

info@lezenenschrijven.nl

Image credits

Header image: LezenSchrijven-logo_NL-kleur_op_wit-XL.jpg

Media

Documents