Article

Kwetsbaarheidsscore: 11% van de Amsterdammers meest kwetsbaar

Wie de kwetsbaarheid van bewoners in kaart wil brengen heeft de keuze uit een groot aantal indicatoren. Voorbeelden zijn de hoogte van het inkomen, het opleidingsniveau, de gemiddelde werkloosheid, de tevredenheid met de buurt, het aandeel eenoudergezinnen etc.

De nieuwe Kwetsbaarheidsscore combineert de vier belangrijkste voorspellers voor een lagere kwaliteit van leven in één getal, namelijk een laag inkomen, een laag opleidingsniveau, geen werk en een slechte gezondheid. Met een getal tussen 0 en 4 wordt aangegeven op hoeveel van deze voorspellers een persoon kwetsbaar is. Bij een score van 3 of 4 wordt iemand tot de meest kwetsbaren gerekend.

Van de Amsterdammers wordt 11% tot de meest kwetsbaren gerekend. De verschillen tussen de leeftijdsgroepen zijn groot. Van de Amsterdammers onder de 18 jaar is 6% meest kwetsbaar, en onder 66-plussers gaat het om 25%. Naast dat ouderen meer gezondheidsproblemen hebben, zijn zij ook vaker laag opgeleid.

Aandeel meest kwetsbaren o.b.v. de Kwetsbaarheidsscore, 2017

2019_nieuws_kwetsbaar1.png

Stedelijke werkgroep Kwetsbaarheid

De Kwetsbaarheidsscore is ontwikkeld door de stedelijke werkgroep kwetsbaarheid. Het doel van de werkgroep is om consensus te bereiken over de manier waarop kwetsbaarheid wordt gemeten en cijfers te produceren die minimaal op buurtniveau beschikbaar zijn voor de doelgroepen jeugd, volwassenen en ouderen. Dit heeft geresulteerd in de volgende nieuwe indicatoren voor sociale kracht:

  • De Kwetsbaarheidsscore: hoeveel Amsterdammers zijn kwetsbaar op minimaal 3 van de volgende 4 factoren: inkomen, opleiding, werk en gezondheid
  • De Sociaaleconomische Score (SES): een schaal van 2 tot 10 die alle Amsterdammers indeelt op basis van de hoogte van het opleidingsniveau en het huishoudinkomen.
  • Draagkracht van een buurt: het oordeel van de bewoners over de sociale cohesie in hun buurt en het aantal buurtactiviteiten gericht op participatie dat plaatsvindt in de buurt

Aan de werkgroep Kwetsbaarheid namen de volgende afdelingen en organisaties deel: WPI, Wonen, OJZ, GGD, AHTI, Sport en Bos, AFWC, stadsdelen en OIS.

Waar staan de cijfers over sociale kracht?

De cijfers over het thema sociale kracht zijn terug te vinden in twee dashboards:

Het achterliggende bestand (BBGA) is te bereiken via het dataportaal van de gemeente.

 

Image credits

Icon image: 2019_nieuws_kwetsbaar_basis.png

Media

Documents