Article

Het werkt anders

Handreiking om de arbeidsparticipatie van mensen met een visuele of auditieve beperking te bevorderen

In deze handreiking geven we inzichten en tips om de arbeidsparticipatie van mensen met een visuele
of auditieve beperking te verbeteren. De opdrachtgever, het College voor de Rechten van de Mens,
wilde graag een handreiking met kennis voor de praktijk. We hebben hier van harte mee ingestemd.
De voorbeelden en illustraties laten zien dat het soms net even anders werkt met een visuele of
auditieve beperking. Hieruit zijn voor de praktijk lessen te leren. De handreiking is bedoeld voor
iedereen die betrokken is bij dit onderwerp - mensen met een beperking zelf én hun omgeving, zoals
collega’s, gezinsleden, werkgevers en professionals zoals jobcoaches en beleidsmakers -, want voor
een inclusieve arbeidsmarkt is iedereen aan zet.

Jill Knapen
Rosa Grosscurt
Femke van Schelven
Hennie Boeije

Met medewerking van:
Hans Bastiani
Sofie Helleman

ISBN 978-94-6122-600-6
030 272 97 00
nivel@nivel.nl
www.nivel.nl
© 2020 Nivel, Postbus 1568, 3500 BN UTRECHT

Image credits

Header image: Onrust begrijpen begint bij anders kijken - Marnix Eysink Smeets

Media

Documents