Article

Werkonzekerheid van mensen met een arbeidshandicap

Een literatuurstudie over het verbeteren van begeleiding en welbevinden

Het onderzoeksplan bestaat uit drie delen. Een literatuurstudie schetst de stand van zaken over het onderwerp. Het tweede deel is een participatief onderzoek naar de ervaring, de beleving en de behoeften van mensen met een arbeidshandicap, hun directe omgeving en betrokken professionals. Het
derde deel is een actieonderzoek gericht op ondersteuningsmogelijkheden door verschillende professionals. Hiervoor ontwikkelen we samen met professionals een praktische handreiking (met deelmodulen) die we toetsen in de praktijk.

Auteurs
Monique Stavenuiter
Saskia Andriessen
Micky Out
Met medewerking van Marian van der Klein

Verwey-Jonker Instituut in samenwerking met Andriessen Arbeidsparticipatie

Verwey-Jonker Instituut

Image credits

Header image: mentale kracht foto.jpg

Media

Documents