Article

Re-integratie bij psychische aandoeningen

Eindrapport

Doel van het onderzoek Re-integratiebedrijven, arbodienstverleners, private verzekeraars en UWV signaleren uitdagingen rondom de re-integratie van mensen die uitvallen met psychische aandoeningen. Centrale vragen: Wat is het cijfermatig beeld van mensen met een psychische aandoening die een beroep doen op re-integratievoorzieningen. Welke (wetenschappelijke) literatuur rondom re-integratie van mensen met een psychische aandoening kunnen worden ‘vertaald’ naar een toegankelijk rapport voor re-integratieprofessionals.

Merle Bartsch, Anne Drijvers, Sonja van der Kemp, Rosanne Oomkens en Silvia Rossetti

@ Panteia

Image credits

Header image: mentale kracht foto.jpg

Media

Documents