Article

Laaggeletterdheid in Nederland

Deze publicatie schetst een beeld van de laaggeletterdheid in Nederland. De gegevens hiervoor komen uit grootschalig internationaal vergelijkend onderzoek naar de basisvaardigheden van volwassenen (OECD/Statistics Canada, 1995; Houtkoop, 1999; Statistics Canada, 2011), dat in Nederland en in vele andere landen is uitgevoerd. Al deze onderzoeken gaan over de basisvaardigheden zoals geletterdheid, gecijferdheid en probleemoplossend vermogen die volwassenen nodig hebben om goed te kunnen functioneren in de moderne kenniseconomie. Ze vormen vanwege hun kwaliteit en omvang een belangrijke standaard voor de kennis op dit terrein.

Auteurs Didier Fouarge (ROA), Willem Houtkoop (ecbo) en Rolf van der Velden (ROA)

@ ECBO

Image credits

Header image: yellow banner.jpg

Media

Documents