Article

Aanpak Sociaal Werkgeverschap 2021-2022

Evaluatie

1.1 Onderdelen van de evaluatie
De ondersteuning aan werkgevers vanuit de aanpak loopt sterk uiteen, zowel qua vorm als intensiteit. Het onderzoek is in lijn met deze variatie gericht op verschillende onderdelen (en intensiteit) van de aanpak, die grofweg te onderscheiden zijn in informatievoorziening, training en samenwerking.

1.2 Respons
Het team Aanpak Sociaal Werkgeverschap heeft uit een bestand van ca. 200 werkgevers met wie contact is gelegd, 14 werkgevers aangeleverd waarmee concrete samenwerking is georganiseerd, in verschillende intensiteit en op diverse manieren. Daarnaast heeft het team drie schuldhulpverleners van buurtteams aangeleverd, met wie contact is geweest in het kader van de aanpak. In totaal hebben er tien interviews plaatsgevonden; 7 met (anonieme) werkgevers (alle telefonisch) en 3 met buurtteammedewerkers (alle fysiek).

1.3 Indeling rapportage
De rapportage bestaat uit twee hoofdstukken met resultaten (van de interviews met de werkgevers en de interviews met de buurtteammedewerkers) en een samenvattend hoofdstuk, waar ook aandacht is voor aanbevelingen, gebaseerd op de resultaten.

In opdracht van: directie Inkomen, gemeente Amsterdam
Projectnummer: 22246

Auteurs: Sara Rubingh en Hetty van Kempen

Contact: h.van.kempen@amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam
Onderzoek & Statistiek

Image credits

Header image: werk.PNG

Media

Documents