Article

Onderzoek naar de effectiviteit van Individual Placement and Support, Participatieve Aanpak en combinatie van beide om arbeidsparticipatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten

Onderzoek naar de meest effectieve vorm van begeleiding om de groep met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen en te behouden: Individual Placement and Support (IPS), de Participatieve Aanpak (PA), of een combinatie van deze twee. Het onderzoek bestaat uit een ‘veldexperiment’, waarin de resultaten van de begeleidingsmethodieken worden vergeleken met behulp van registratiegegevens en vragenlijsten. Daarnaast worden er interviews gehouden met deelnemers, werkgevers en medewerkers van de gemeente. Op deze manier komt in beeld waarom specifieke begeleiding werkt, en voor wie onder welke omstandigheden.

De eindrapportage zal begin 2024 beschikbaar komen.

Uitvoerende partij en belangrijke partners: Vu mc

Image credits

Icon image: logo gevel VUmc van website VUmc

Media

Documents