Article

De implementatie van de Wet banenafspraak bij de overheid

Analyse van de werkagenda’s en inventarisatie van de inspanningen van overheidssectoren

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft De Beleidsonderzoekers opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren naar de implementatie van de Wet banenafspraak in de sector overheid. Het onderzoek richtte zich op de vraag welke activiteiten overheidssectoren sinds 2019 hebben
ondernomen om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarnaast brengt dit rapport in kaart hoeveel banen de sector overheid voor de doelgroep van de Wet banenafspraak realiseert in de markt door middel van inkoop van producten, diensten of werken en/of door de social returnverplichting.

Auteurs: Noortje Hippert | Jildou Talman | Lennart de Ruig

De Beleidsonderzoekers
Schipholweg 103
2316 XC Leiden
071 566 59 47
info@beleidsonderzoekers.n

Image credits

Header image: werk.PNG

Media

Documents