Article

Werkbrigade verhoogt kans op werk, vooral van moeilijk te bemiddelen mensen

De Werkbrigade is in oktober 2016 van start gegaan om mensen die langdurig werkloos zijn en die er naar verwachting moeilijk in slagen regulier werk te vinden, voor de duur van maximaal twee jaar een baan te bieden. OIS onderzocht de uitstroom naar werk van Werkbrigadisten.

Image credits

Icon image: 50660-QP9A5034-12022020_Nieuwe-Herengracht_Beplanting-kademuur-door-Pantar_MS.jpg