Article

Gebiedsplan Gaasperdam Driemond 2019

+ Jongeren ondersteunen zich beter te ontwikkelen
+ Armoede verminderen: meer mensen aan het werk met een stabiel inkomen
+ Woonklimaat verbeteren: er is plek en ruimte voor iedereen
+ Bewoners helpen gezonder te leven met lichaam en geest
+ Meer bewoners doen mee en voelen zich met elkaar verbonden
+ De omgeving duurzamer en is er meer oog voor (eigen) cultuur

800 gesprekken

In 2018 is er nog een schepje bovenop gedaan. In juni vorig jaar zijn tientallen medewerkers van het stadsdeel, actieve bewoners en maatschappelijke partners op straat met bewoners in gesprek gegaan. De interviewers bezochten ook kerken, buurthuizen en andere plekken waar bewoners en ondernemers samenkomen. Er zijn meer dan 800 gesprekken gevoerd. Ook werden buurtwandelingen georganiseerd waar bewoners konden laten zien wat er beter moet.

In de zomermaanden is al die informatie verwerkt en in de 4 gebiedsplannen verwerkt. In oktober waren er bijeenkomsten waarin ambtenaren en bewoners samen keken hoe van al die informatie goede plannen gemaakt konden worden. De opgehaalde informatie is zoveel mogelijk opgenomen in de gebiedsplannen van 2019. 

Bron: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/gebiedsgericht/gebiedsplannen-2019/gebiedsplannen-0/gaasperdam-driemond/

Media

Documents