Article

Aanpak van laaggeletterdheid

Rapport

Rapport van de Algemene Rekenkamer met een korte analyse van het overheidsbeleid van het toenmalige actieplan tussen 2016 en 2018 tegen laaggeletterdheid via gemeenten, conclusies over het gevoerde beleid in praktijk en adviezen voor de toekomst. Hierop volgde de reactie van de betreffende bewindslieden en de wederhoor van de Algemene Rekenkamer.

Onderzoeksteam
Dhr. drs. F. J. (Erik) Israël (1e projectleider)
Mw. M. (Marloes) Kingma MSc (2e projectleider)
Dhr. dr. A.J.W. (Berrie) Zielman
Dhr. drs. S. (Sicco) van As

@ Algemene Rekenkamer

Image credits

Header image: Onderwijs als investering - Onderwijsraad

Media

Documents