Article

Staat van de Stad 2019: Cumulatie en ruimtelijke verdeling van participatie

Deze rapportage, De Staat van de Stad Amsterdam 2019, beschrijft hoe de stad ervoor staat op tal van terreinen. Dit hoofdstuk beschrijft de participatie van Amsterdammers door een demografische lens.

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de verdeling van diverse participatieterreinen naar gebieden en groepen bewoners. In welke delen en gebieden van de stad wordt er veel geparticipeerd en in welke juist weinig? Welke herkomstgroepen participeren relatief weinig en welke relatief veel? En waar in de stad zien we cumulaties van achterstanden en hoe vergaat het kwetsbare groepen? 

Auteur: Hetty van Kempen

Bron: data.amsterdam.nl

Additional info

Image credits

Header image: Banner_OIS_rood

Media

Documents