Article

Yoga, bingo en gebed in veranderende stadswijken

"Door middel van antropologisch veldwerk in Amsterdam-Noord onderzoek ik hoe de interactie tussen verschillende groepen mensen stadsvernieuwing beïnvloedt. Ik analyseer de dynamiek tussen oude en nieuwe bewoners, ondernemers, kunstenaars, welzijnswerkers, religieuze groeperingen, woningcorporaties en de overheid in hun omgang met industrieel erfgoed. En in de voormalige arbeiderswijken onderzoek ik hoe verschillende groepen mensen omgaan met de veranderingen in de buurten. Hoe kijken mensen naar de buurt waar ze wonen en werken? Waar ontmoeten zij elkaar? Welke verhalen en rituelen delen zij? Ontstaan er nieuwe verbindingen tussen oude en nieuwe bewoners?"

"Voor mijn onderzoek heb ik samen gewerkt met fotograaf Rufus de Vries die de foto-serie 'Buurtbanden Amsterdam-Noord' heeft gemaakt. Zie www.buurtbanden.nl. Naar aanleiding van de serie en het onderzoek verschenen artikelen in Het Parool en in Folia

Binnenkort - zomer 2018 - verschijnt mijn artikel 'Stedelijke regeneratie in Amsterdam-Noord: over de politiek van erfgoed en creativiteit' in het tijdschrift Sociologos"

Bron: profiel Linda van de Kamp op uva.nl

Zie ook ‘Opening-up neighborhoods’: the art of urban regeneration

 

Image credits

Icon image: foto Rufus de Vries