Article

Duurzaamheid van banen binnen de banenafspraak 2015 2016

Publicatie

UWV brengt op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in bijgevoegd rapport de duurzaamheid van werk binnen de banenafspraak in kaart. Van de personen in het doelgroepregister die in het derde kwartaal van 2015 aan het werk zijn, is 87% in het derde kwartaal 2016 weer of nog steeds aan het werk. Van de werkzame personen uit het derde kwartaal van 2016 heeft 66% een jaar later nog dezelfde baan. Van het totaal aan verloonde uren in het derde kwartaal van 2015 wordt 67% verloond op basis van een contract voor onbepaalde tijd. In de derde kwartaal van 2016 is dat 65%.

@ UWV

Image credits

Header image: werk.PNG

Media

Documents