Article

Mentaal welbevinden van Amsterdammers in coronatijd

In maart 2020 brak de wereldwijde coronapandemie uit. Een jaar, twee lockdowns en drie ‘golven’ verder zien we een breed scala aan gevolgen van de coronacrisis, niet alleen op economisch gebied, maar ook op sociaal en emotioneel gebied. Zo zien we een daling van geluk en vertrouwen in de toekomst. Ook zien we een toename in gevoelens van somberheid en een afname van kalmte. Wel zijn er verschillen tussen groepen. Vooral de al kwetsbare Amsterdammers worden geraakt.

De Gemeente Amsterdam heeft toenemende aandacht voor het mentale welbevinden van Amsterdammers tijdens het herstel van de coronacrisis én in de periode daarna. Mentaal welbevinden is hierbij gedefinieerd als: ‘een staat van welzijn waarin een individu zijn of haar eigen potentieel kan realiseren, kan omgaan met de normale stress van het leven, productief kan werken en een bijdrage kan leveren aan de gemeenschap’.

Het mentale welbevinden van Amsterdammers is in kaart gebracht op basis van enquêtedata van De Staat van de Stad Amsterdam2 (dataverzameling tussen september en december 2020) en de Gezondheidsmonitor van de GGD.

lees verder: Volledig rapport

lees verder: Toegankelijke samenvatting

Image credits

Icon image: sociaalnetwerk.PNG