Article

Feiten en cijfers over LHBTIQA+ op een rij

Handreiking Movisie

De handreiking Feiten en Cijfers over lhbtiqa+ op een rij geeft informatie over de acceptatie, welzijn en gezondheid van lesbische, homoseksuele, bi+, trans, intersekse en queer en aseksuele personen. De publicatie brengt uitkomsten van verschillende Nederlandse onderzoeken samen.

De handreiking is in 2023 geüpdatet. Onder andere de omvang van de lhbtiqa+ gemeenschap, hun welzijn, maatschappelijke acceptatie van homoseksuele en lesbische personen, de mening van Nederlanders over bi+ en transgender personen, openheid en zichtbaarheid en de impact van negatieve reacties op de gezondheid van lhbtiqa+ personen komen aan bod.
De eerder verschenen cijfers in Feiten en Cijfers zijn afkomstig uit de Lhbt-monitor 2018 en de Lhbt-monitor 2016.

De publicatie is onder meer geschikt voor lokale politici en beleidsmedewerkers als onderlegger bij het ontwikkelen van lhbtiqa+ beleid en voor docenten op agogische, zorg- en pedagogische beroepsopleidingen bij het lesgeven over seksuele, sekse- en genderdiversiteit.

 

Bron: Handreiking Movisie - Feiten en cijfers over lhbtiqa+ op een rij

Image credits

Icon image: Groep Mensen | fotograaf: Leah Kelley (pexels.com)

Media

Documents