Article

Bestuurlijke rapportage Jongerenparticipatie

Voor jongeren, door jongeren en met jongeren

Hierbij presenteert het stedelijk projectteam jongerenparticipatie de bestuurlijke rapportage ‘Voor jongeren, door jongeren en met jongeren: inzichten voor het duurzaam borgen van jongerenparticipatie’ aan het bestuurlijke opdrachtgevers . In deze publicatie geven we de opgedane inzichten weer, die het projectteam tussen mei en december 2021 heeft opgedaan over duurzame samenwerking en interactie met jongeren in tijden van Corona. Dit tijdelijke stedelijk projectteam is een samenwerkingsverband tussen de stadsdelen en team Democratisering (CTO).

In de leeswijzer hieronder is een en ander toegelicht.

Leeswijzer Bestuurlijke rapportage

Met trots presenteert het stedelijk projectteam jongerenparticipatie de bestuurlijke rapportage ‘Voor jongeren, door jongeren en met jongeren: inzichten voor het duurzaam borgen van jongerenparticipatie’ aan het bestuurlijke opdrachtgevers . In deze publicatie geven we de opgedane inzichten weer, die het projectteam tussen mei en december 2021 heeft opgedaan over duurzame samenwerking en interactie met jongeren in tijden van Corona. Dit tijdelijke stedelijk projectteam is een samenwerkingsverband tussen de stadsdelen en team Democratisering (CTO).

Aanleiding
Met de komst van de coronacrisis zijn er serieuze zorgen over de mentale weerbaarheid van de Amsterdamse jongeren. Zij maken zich zorgen over hun toekomstperspectief en door de social distancing werd het volgen van onderwijs lastiger en nam daarnaast de eenzaamheid toe. Alles moest namelijk via de digitale snelweg verlopen.

Om hierop in te spelen, is besloten aanvullende en passende activiteiten aan jongeren aan te bieden. Dit werd bekostigd vanuit de incidentele coronahulppakketten van het Rijk . De verdeling van deze middelen verliep via het activiteitenprogramma MidZomerMokum (MZM). Via MZM hebben de partners van de Sociale Basis (al dan niet onder de noemer van MidZomerMokum) deze aanvullende activiteiten aangeboden aan de Amsterdamse jongeren.

Omdat jongeren het beste weten wat zij zelf nodig hebben, kwam de opdracht vanuit jullie als portefeuillehouders Jeugd en/of Democratisering van de stadsdelen Noord, Zuidoost en Zuid. De portefeuillehouders Jeugd van de Stadsdelen Noord, Zuidoost en Zuid zagen het het belang dat jongeren zelf ook zeggenschap hebben in de vormgeving van activiteiten die voor hun bestemd zijn. Hiertoe is er een stedelijk projectteam geformeerd die interactie met jongeren in voornoemde stadsdelen te organiseren om ideeën en inzichten op te doen voor activiteiten voor en door jongeren.

De behoeften van jongeren staan centraal
In deze interactie met de jongeren is het projectteam nagegaan in hoeverre de corona-programmering de jongeren heeft bereikt en in welke mate deze hebben inspeelden op de behoeften van de Amsterdamse jongeren. Vervolgens hebben we de behoeften van jongeren in kaart gebracht.

Omdat de verdeling van middelen en de communicatie van deze aanvullende programmering van activiteiten via MZM is gegaan, kon het projectteam er niet omheen MZM te noemen in de interactie. Het is nadrukkelijk niet de insteek geweest het MZM als instrument te evalueren. Zo moet deze publicatie niet worden gelezen. De behoeften van jongeren stond centraal in de werkzaamheden van de het stedelijk projectteam. Echter, de inzichten uit deze rapportage kunnen desgewenst wel worden meegenomen in de evaluatie van MZM.

Opgedane inzichten voor duurzame interactie met jongeren
In de voorbereiding van de interacties met de jongeren is er samenwerkt met een verscheidende belanghebbenden: jongeren, partners in de Sociale Basis (professionals in het werkveld) en betrokken ambtenaren in de beleidsvelden en gebieden. Deze interacties met jongeren hebben een rijke oogst opgeleverd. Door middel van een gezamenlijke reflectie hebben we deze oogst per stadsdeel en integraal geanalyseerd. Vanuit drie groepen belanghebbenden is gereflecteerd op de oogst.

Dit leverde zoveel inzichten op, dat wij naast de interactie met jongeren over wat ze nodig hebben en wat ze zelf willen en kunnen doen, ook inzichten hebben opgedaan voor een duurzame geborgde interactie met jongeren.

Al doende hebben we het daadwerkelijk project rondom interactie en samenwerking met jongeren voor activiteiten voor jongeren als casestudy gebruikt om te leren wat er nodig is voor een werkende duurzame interactie met jongeren.

Verdere doorontwikkeling in co-productie met jongeren?
Naast het uitgevoerde project heeft het stedelijk projectteam samen met jongeren, de professionals in het werkveld en de collega-ambtenaren geleerd wat er beter kan. Jongeren zijn de burgers van de toekomst. Eén op de drie Amsterdammers is jonger dan 26, volgens de Ambassadeurs van Amsterdam (leiderschapstraject voor Amsterdamse jongeren). Dit is een omvangrijke bevolkingsgroep. Om onze dienstverlening, maatregelen, interventies en beleid laagdrempelig en werkend te maken, is het nodig hun stem te horen. Een deel van hen staat er open voor deze samen met ons als co-designer vorm te geven.

Mochten de portefeuillehouders dit mee willen geven hun opvolgers en aan de nieuwe coalitie: in dit boek staan adviezen en acties opgenomen die op korte, middellange en lange termijn nodig zijn om dit mogelijk te maken.

Wij wensen jullie veel inspiratie en leesplezier toe!

Met vriendelijke groet
Het Stedelijk projectteam jongerenparticipatie

Redactie: 

 • Stedelijk projectteam jongerenparticipatie

Samenwerkingspartners:

 • Combiwel
 • Dock 
 • Elance Academy
 • Sciandri
 • Sociaal Cement
 • Stichting Studiezalen
 • Swazoom
 • Stadsdeel Noord
 • Stadsdeel Zuid
 • Stadsdeel Zuidoost
 • CTO Innovatieteam, Democratisering

 

Behandelend ambtenaar: Aartie Mahesh.

Image credits

Header image: foto ontwerp jeugd 5.jpg

Icon image: Roadmap

Media

Documents