Project

Werkplaats Diversiteit en Inclusie binnen DenI

In deze werkruimte worden twee trajecten gedocumenteerd:
1. Traject Goed Werkgeverschap
2. Ontwikkeltraject Sense of Belonging

Behandelend ambtenaar: Aartie Mahesh

Sort on:

Public

  • Public

    Vragenlijst Onderzoek Goed Werkgeverschap

    In dit artikel is de vragenlijst te lezen dat is uitgezet naar de directie…

    Read more about