Article

Evaluatie Harrie-training

Harrie is een afkorting voor een begeleidende collega van één of meer Realisten (een collega met een arbeidsbeperking) die staat voor: Hulpvaardig, Alert, Realistisch, Rustig, Instruerend en Eerlijk.

"Werkgevers die een Realist in dienst hebben, kunnen bij de gemeente Amsterdam een Harrie-training volgen (zoals een leidinggevende van de Realist, of een directe collega op de werkvloer), om competenties te leren om de Realist op een passende manier te begeleiden. De trainingen zijn ontwikkeld en worden verzorgd door CNV Jongeren. De training duurt één dag en is in 2022 drie keer online aangeboden, en 12 keer fysiek. De evaluatie gaat over de fysieke bijeenkomsten. In totaal hebben 138 Harries de training gevolgd (online en fysiek samen, exclusief gemeentelijke jobcoaches die aanwezig waren bij de training). 102 Harries, die allen de fysieke training hebben gevolgd, hebben de vragenlijst ingevuld. De deelnemers aan de fysieke training zijn zeer positief over de training: zij geven de training gemiddeld een 8,2 en de trainer een 8,8. 83% van de deelnemers zou de training aanraden aan collega’s. 75% van de deelnemers heeft (heel) veel geleerd in de training.

Elementen van de training die het meest leerzaam zijn geweest voor deelnemers, betreffen:
• De balanskaart;
• Ervaringen van anderen;
• Het bezoek van een Realist aan de trainingsdag;
• De Harrie-competenties;
• Motiverende technieken.

Terwijl de ervaringen van anderen als belangrijk leer-element zijn genoemd, wordt dat ook als één van de belangrijkste verbeterpunten genoemd. Relatief veel deelnemers hadden meer behoefte aan uitwisseling met anderen. Ook werd de behoefte uitgesproken voor meer oefenen van gesprekstechnieken.

Het merendeel van de deelnemers vond de lengte van de training (1 dag) precies goed (66%). 31% vond de training te kort; en 4% vond de training te lang. Bij een derde van de deelnemers lijkt er dus behoefte aan een langere (tweedaagse) training, terwijl die voor twee derde voldoende is.

Het belangrijkste effect van de training op Harries zelf is dat ze zich zelfverzekerder voelen in de begeleiding van de Realist. Voorts zien geïnterviewde Harries meer werkplezier bij Realisten, een groter gevoel van ‘gezien worden’, en een groter succes van de plaatsing, doordat contracten van Realisten zijn verlengd en/of uren zijn uitgebreid. Een harde 1-op-1 relatie kan hierbij overigens niet worden aangetoond (er was geen voor- en nameting onder Realisten zelf)."

Auteur: Francien Meester, Hetty van Kempen, Idske de Jong
E-mailadres: h.van.kempen@amsterdam.nl

Image credits

Header image: Kleuren uit: Evaluatie Bestuurlijk stelsel

Media

Documents