Participant

Anne Huijzer

 • Public

  Rapportage Huiselijk Geweld Amsterdam-Amstelland

  Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) heeft onderzocht in hoeverre…

  Read more about
 • Public

  Imago Zuidoost 2020

  Stadsdeel Zuidoost heeft als doelstelling om het imago van het stadsdeel…

  Read more about
 • Public

  Sport- en speelplekken in Zuidoost

  Stadsdeel Zuidoost bracht de sport- en speelplekken in de openbare ruimte…

  Read more about
 • Public

  Onveiligheidsgevoelens ontwikkelbuurten Noord

  In naoorloogse ontwikkelbuurten in Amsterdam Noord, met veel woningbouw…

  Read more about
 • Public

  Waarom voelen veel bewoners in sommige buurten in Noord zich onveilig?

  Read more about
 • Public

  Factsheets monitoring WPT 2018

  In 2016 zijn op verschillende pleinen in Nieuw-West wijkpraktijkteams…

  Read more about
 • Public

  Veiligheid en leefbaarheid in de Vondelparkbuurt-Oost

  rapportage

  Read more about
 • Public

  Omwonenden vaak verrast door sluiting drugspand

  De burgemeester kan een pand voor drie maanden sluiten als er drugs worden…

  Read more about
 • Public

  Staat van de Stad 2019: Leefbaarheid en veiligheid

  Deze rapportage, De Staat van de Stad Amsterdam 2019, beschrijft hoe de…

  Read more about
 • Public

  Staat van de stad 2019: Vrijetijdsbesteding

  Deze rapportage, De Staat van de Stad Amsterdam 2019, beschrijft hoe de…

  Read more about
 • Public

  Ruim een derde van de ambtenaren heeft een migratieachtergrond

  Het personeel van de gemeente Amsterdam vormt geen afspiegeling van de…

  Read more about
 • Public

  Toename jeugdcriminaliteit na jarenlange daling

  In Amsterdam is de jeugdcriminaliteit, criminaliteit onder 12- tot 24

  Read more about
 • Public

  Amsterdamse Poort: kwetsbare huishoudens, leegstand en criminaliteit

  n de Amsterdamse Poort in stadsdeel Zuidoost zijn er verschillende…

  Read more about
 • Public

  Criminaliteitsbeeld 2018

  Zowel de jeugdcriminaliteit als de volwassenencriminaliteit in Amsterdam…

  Read more about
 • Public

  Monitor Vrouwenemancipatie 2017

  Vrouwen doen het al jarenlang beter in het onderwijs dan mannen. Ze volgen…

  Read more about
 • Public

  Vluchtelingenmonitor 2018

  De vierde Vluchtelingenmonitor is verschenen. Deze jaarlijkse monitor…

  Read more about
 • Public

  Criminaliteitsbeeld 2017

  In 2017 werden minder jongeren en volwassenen verdacht van criminaliteit…

  Read more about
 • Public

  Staat van de Stad 2017

  Eind mei vond in de Stadsschouwburg Amsterdam de conferentie ‘De Staat van…

  Read more about
 • Public

  2-meting pilot Rembrandtplein

  Commissie Algemene Zaken 7 december 2017

  Read more about
 • Public

  Evaluatie wijkteams en wijkzorgnetwerken

  in samenwerking met Christa de Geus & Anne Louise Schotel (UU i.s.m. EUR…

  Read more about
 • Public

  De Staat van de Stad Amsterdam X

  Het gaat goed met de stad, maar niet met alle Amsterdammers

  Read more about
 • Public

  Zomerrecreatie Bogortuin en Park Somerlust zorgt voor overlast

  Veel omwonenden van de Bogortuin en Park Somerlust vinden de drukte op…

  Read more about
 • Public

  Monitor overlastgebieden 2017-2018

  Aanwijzing overlastgebieden opnieuw verlengd (per 1/7/2019)

  Read more about
 • Public

  Speelplekken in Buitenveldert Oost Midden

  De speelplekken in de buurt Buitenveldert Oost Midden zijn aan vernieuwing…

  Read more about
 • Public

  Speelplekken in stadsdeel Oost

  Wat vinden bewoners van speelplekken? Stadsdeel Oost is bezig met een…

  Read more about
 • Public

  Alcoholverboden Nieuw-West blijven gewenst

  Omwonenden en ondernemers zien graag dat het alcoholverbod op en rond het…

  Read more about