Article

Veiligheid en leefbaarheid in de Vondelparkbuurt-Oost

rapportage

Stadsdeel West krijgt signalen dat de veiligheid en leefbaarheid in de Vondelparkbuurt Oost in het gedrang staan. Om meer zicht te krijgen op de aard en omvang van de problematiek die speelt in de buurt, heeft OIS een enquête uitgezet onder de bewoners van deze buurt. 90 bewoners (van de aangeschreven 286) hebben de enquête ingevuld. De vragen werden gesteld over de periode vóór de corona uitbraak.
De meeste bewoners vonden het prettig wonen in de buurt voor de uitbraak van corona en voelden zich vaak veilig. Wel kan de sociale cohesie in de buurt beter en wordt er veel overlast ervaren. Het gaat om veel verschillende soorten, maar van overlast van rommel op straat, toeristen of hotelgasten en dronken mensen het meest. Bewoners zijn niet altijd tevreden over het functioneren verscheidene partijen zoals politie, handhaving, gemeente en hotels. Meer zichtbaarheid en toezicht van politie en handhaving is gewenst. Daarnaast kan ook de communicatie beter en moet het afval vaker worden opgehaald en de rommel opgeruimd. Van hotels wordt verwacht dat zij hun gasten aanspreken op overlastgevend gedrag. De getroffen maatregelen worden door veel bewoners goed bevonden, maar er zijn er meer nodig om de overlast aan te pakken.

Media

Documents