Article

Eindrapport gedragsexperiment Oudekerksplein 2017

Tegengaan geluidsoverlast door uitgaanspubliek

Gekozen is voor het aanlichten van de kerk. Hiermee wordt beoogd de sfeer te veranderen waardoor minder lawaai wordt geproduceerd. De wetenschappelijke theorie die is toegepast is priming met religie. Aanvullende interventies zijn denkbaar en zijn opgenomen in het advies. Onderaan zijn verschillende bijlagen bijgevoegd.

De gedragsinterventie heeft zich gericht op het neerzetten van een associatie met sereniteit en stilte, door middel van de Oude Kerk aan te lichten op het plein. Hierdoor wordt de kerk centraal gesteld, en is gepoogd de bezoeker het gevoel te geven een ander gebied te betreden waar andere normen gelden.

Uit de voorlopige resultaten blijkt het volgende:

  • Het straatbeeld is sterk opgeknapt.
  • Uit de verschillende onderzoeksresultaten komt naar voren dat het gewenste effect is uitgebleven. De decibelmeters laten geen verschil zien tussen dagen met of zonder aanlichting. Hierbij moet worden opgemerkt dat er tegen het advies van het Programma in te weinig metingen zijn gedaan.
  • Wel geven de metingen een duidelijk beeld van de mate van geluidsoverlast en op welke momenten deze het hoogst is. We weten nu beter wat de feiten zijn (tijden en dagen) en met deze informatie kunnen vervolginterventies worden ontworpen. Het Programma heeft adviezen gegeven omtrent het doen van alternatieve interventies
All rights reserved

Image credits

Header image: source: Wikipedia Commons

Icon image: source: Wikipedia Commons

Media

Documents