Stakeholder

Amida Michael

Voormalig programmamanager programma Gedragsbeïnvloeding, een andere kijk op handhaving
In opdracht van de burgemeester van Amsterdam
Looptijd 2016-2017

Het programma richtte zich op het voorkomen van repressieve handhaving door toepassing van gedragsinzichten.

Bestuurlijk opdrachtgever was Burgemeester van der Laan en ambtelijk opdrachtgever was Eric van Aart, manager Handhaving bij directie Openbare Orde en Veiligheid.

Het onderwerp 'stimuleren gewenst gedrag' is vanaf 2018 belegd bij team Chief Technology Officer (CTO).

 • Public

  Video: Experiment Jan Mankesstraat

  Read more about
 • Public

  Eindrapport gedragsexperimenten afvalhotspots

  Marnixplein, Marie Heinekenplein, Jan Mankesstraat

  Read more about
 • Collection (0)

  Resultaten Programma Gedragsbeinvloeding, een…

  Public
  Read more about
 • Public

  Video: Gedragsexperiment Oudekerksplein

  Read more about
 • Public

  Eindrapport gedragsexperiment Oudekerksplein 2017

  Tegengaan geluidsoverlast door uitgaanspubliek

  Read more about
 • Collection (2)

  Gedragsexperiment Oudekerksplein 2017

  Public
  Read more about
 • Collection (2)

  Gedragsexperiment Rembrandtplein 2017

  Public
  Read more about
 • Public

  Video: Experiment Rembrandtplein

  Read more about
 • Collection (2)

  Gedragsexperiment Marie Heinekenplein 2017

  Public
  Read more about
 • Collection (2)

  Gedragsexperiment Oostpoort 2017

  Public
  Read more about
 • Public

  Eindrapport gedragsexperiment tegengaan fietsen in Oostpoort

  Diverse gedragsexperimenten met visuele animaties om fietsers te verleiden…

  Read more about
 • Collection (10)

  Gedragsbeïnvloeding - experimenten

  Public
  Read more about
 • Public

  Video: Gedragsexperiment Oostpoort

  Read more about
 • Collection (2)

  Gedragsexperiment Jan Mankesstraat 2017

  Public
  Read more about
 • Collection (2)

  Gedragsexperiment Marnixstraat 2017

  Public
  Read more about
 • Public

  LED-Amsterdammertje

  Afval wordt te vaak op onjuiste tijdstippen op straat gezet op locaties…

  Read more about