Article

Criminaliteitsbeeld 2017

In 2017 werden minder jongeren en volwassenen verdacht van criminaliteit en er werden ook minder misdrijven gepleegd. Dat blijkt uit de rapportage ‘Criminaliteitsbeeld 2017’ , die de jeugd- en volwassenencriminaliteit beschrijft in Amsterdam in 2017. Er wordt ingegaan op het aantal misdrijven gepleegd in Amsterdam en het aantal verdachten dat in Amsterdam woont. De cijfers zijn vergeleken met die van 2015 en 2016.

Misdrijven
Bij ongeveer een kwart van de gepleegde misdrijven in Amsterdam is een verdachte bekend. In 2017 werden door verdachte jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 24 jaar 7.077 misdrijven gepleegd in Amsterdam. Dat is 7% minder dan in 2016 en 16% minder dan in 2015. Onder 12-17 jarigen is de afname groter dan onder 18-24 jarigen. Door volwassen verdachten (25 jaar en ouder) werden 16.142 misdrijven gepleegd in 2017. Ook dat is een afname ten opzichte van 2016 (-8%) en 2015 (-15%). Enkel in stadsdeel Centrum is het aantal gepleegde misdrijven door jongeren en volwassenen toegenomen tussen 2016 en 2017. Deze toename is voornamelijk toe te schrijven aan verdachten die niet in Amsterdam wonen. De criminaliteit vond het vaakst plaats in stadsdeel Centrum op de Burgwallen Nieuwe- en Oude Zijde.

High Impact Crimes
Ongeveer een kwart van de misdrijven betrof High Impact Crime. Onder High Impact Crimes worden vormen van criminaliteit verstaan die het slachtoffer persoonlijk raken, zoals geweld of woninginbraak. Zowel onder jongeren als onder volwassenen is het aantal High Impact Crimes sinds 2015 afgenomen. Wel is er tussen 2016 en 2017 een toename van diefstal/inbraak woning, zedenmisdrijven en overvallen onder jongeren. Onder volwassenen is er bij geen enkele vorm van High Impact Crime een toename te zien. High Impact Crimes worden relatief vaak door Amsterdamse verdachten gepleegd in vergelijking met andere soorten misdrijven.
Van de misdrijven die niet vallen onder High Impact Crime komt winkeldiefstal relatief vaak voor. Onder volwassenen is het aantal gepleegde winkeldiefstallen toegenomen.

Verdachten
Van alle jongeren in Amsterdam was 2,5% verdacht van een misdrijf in 2017. Dat is minder dan in 2016 (2,8%) en 2015 (3,2%). Jongeren in de leeftijd van 12-17 jaar zijn relatief vaker verdacht van een misdrijf dan jongeren in de leeftijd van 18-24 jaar (3,1% tegenover 2,2%). Van alle Amsterdammers van 25 jaar en ouder was 1,0% verdacht van een misdrijf. Dat is iets minder dan in 2016 (1,2%) en 2015 (1,3%).
In stadsdeel Zuidoost wonen relatief de meeste verdachten, in Centrum en Zuid de minste. In Centrum worden wel de meeste misdrijven gepleegd. Deze misdrijven worden meestal gepleegd door verdachten die niet in Amsterdam wonen. In de Bijlmer in stadsdeel Zuidoost wonen relatief veel verdachten en hier worden ook relatief veel misdrijven gepleegd.


Percentage jeugdige verdachten (12-24 jaar) naar gebied, 2017

2018_nieuws_crimi1.png

bron: BVH/Politie Amsterdam-Amstelland/bewerking OIS

 

Media

Documents