Article

Onvoorziene effecten van zelflerende algoritmen

Het rapport richt zich op mogelijke onvoorziene effecten van de inzet van (zelflerende) algoritmen door bedrijven en consumenten.

(Zelflerende) algoritmen worden ingezet om meerwaarde te leveren aan bedrijven, consumenten en de samenleving als geheel. Bij de toepassing van (zelflerende) algoritmen kunnen onvoorziene effecten optreden. De impact van deze onvoorziene effecten is, afhankelijk van de context en de aard van de toepassingen, potentieel groot. Dit onderzoek richt zich daarom op de vraag:

  • Wat zijn mogelijke onvoorziene effecten van de inzet van (zelflerende) algoritmen door bedrijven en consumenten waarvan niet duidelijk is hoe zij tot een besluit komen en hoe kunnen deze effecten geïdentificeerd, gewogen en indien ongewenst gemitigeerd worden?

Bron: Rijksoverheid - Onvoorziene effecten van zelflerende algoritmen

Media

Documents