Article

Memorie van Toelichting

Toelichting bij de Modelbepalingen voor gemeenten voor verantwoord gebruik van Algoritmische toepassingen

Waarom Modelbepalingen voor het rechtvaardig gebruik van Algoritmische toepassingen? De Gemeente Amsterdam gebruikt Algoritmische toepassingen bij de diensten die zij aan haar burgers levert. Als de Gemeente een Algoritmische toepassingen gebruikt bij het nemen van een Besluit dat invloed heeft op
burgers, wil zij dat dat Besluit rechtvaardig en rechtmatig is en wil zij de mogelijkheid hebben om de burger uit te kunnen leggen hoe een Besluit tot stand is gekomen.

Deze toelichting dient ter ondersteuning van de gebruikers van de Modelbepalingen en vormt tevens een verantwoording van de keuzes die in de Modelbepalingen zijn gemaakt.

Image credits

Icon image: Gemeente Amsterdam

Media

Documents