Participant

Annika Smits

 • Public

  Veranderend Noord 2011-2017

  Ontwikkelingen in de bevolkingssamenstelling en de woningvoorraad van Noord

  Read more about
 • Public

  Veranderend Noord 2017-2022

  Ontwikkelingen in de samenstelling van de bevolking en de woningvoorraad

  Read more about
 • Public

  Wonen in de vijf vooroorlogse wijken in Amsterdam-Noord

  Welke veranderingen hebben zich voorgedaan in de woningvoorraad, de…

  Read more about
 • Public

  Voorstel Buurten en wijken 2022

  Weesp en Amsterdam worden op 24 maart 2022 bestuurlijk samengevoegd. Op…

  Read more about
 • Public

  Factsheet Bevolkingsprognose 2022-2050

  Nadat de bevolkingsgroei in Amsterdam in 2020 nagenoeg tot stilstand kwam

  Read more about
 • Public

  Werkwijze Bevolkingsprognose O&S

  Hoe werkt het prognosemodel en welke ontwikkelingen we zien in de stad?

  Read more about
 • Public

  Factsheet: Werkwijze bevolkingsprognose 2021

  OIS publiceert elk jaar in februari de nieuwe bevolkingsprognose van…

  Read more about
 • Public

  O&S Lunchsessie Bevolking: Groei en onzekerheid

  Onderzoek en Statistiek vertelt elke maand een verhaal over de stad. Over…

  Read more about
 • Public

  Bevolkingsprognose 2021-2050: minder sterke groei

  Vandaag heeft OIS de nieuwe bevolkingsprognose gepubliceerd. Verwacht…

  Read more about
 • Public

  Migratie naar de Metropoolregio Amsterdam

  Het aantal recente eerste generatie migranten in de MRA nam tussen 2013 en…

  Read more about
 • Public

  Staat van de stad 2019: Bevolking en Woningmarkt

  Deze rapportage, De Staat van de Stad Amsterdam 2019, beschrijft hoe de…

  Read more about
 • Public

  Leerlingenprognoses BO, SBO, PO 2016/2017

  Commissie Jeugd en Cultuur 15 juni 2017

  Read more about
 • Public

  Bevolkingsprognose 2020-2050

  Meer vertrek, toch groei

  Read more about
 • Public

  Staat van de Stad 2017

  Eind mei vond in de Stadsschouwburg Amsterdam de conferentie ‘De Staat van…

  Read more about
 • Public

  Leerlingprognoses BO, SBO, PO 2018/2019

  Leerlingenaantal basisonderwijs neemt op korte termijn af, in het…

  Read more about
 • Public

  Nieuwbouw in Noord trekt hogere inkomens

  Amsterdam-Noord groeit en de verwachting is dat het stadsdeel met de…

  Read more about
 • Public

  De Staat van de Stad Amsterdam X

  Het gaat goed met de stad, maar niet met alle Amsterdammers

  Read more about
 • Public

  Bevolkingsprognose 2016: Meer groei door woningbouw

  Volgens de nieuwe prognose bereikt Amsterdam in 2019 een recordaantal…

  Read more about
 • Public

  Vier scenario’s voor de ontwikkeling van Noord: 100.000 tot 159.000 inwoners in 2030

  Read more about
 • Public

  Bevolkingsprognose 2019-2040: meer woningen, meer groei

  Vandaag heeft OIS de nieuwe bevolkingsprognose gepubliceerd. Verwacht…

  Read more about
 • Public

  Amsterdam groeit door en bereikt hoogste buitenlands migratiesaldo ooit: 13.600

  Read more about
 • Public

  Bevolkingsprognose 2018-2040

  Meer groei door buitenlandse migratie en nieuwe woningen

  Read more about
 • Public

  Leerlingprognoses VVE, PO, VO en SO 2018

  Leerlingenaantal basisonderwijs neemt op korte termijn af, in het…

  Read more about