Article

Migratie naar de Metropoolregio Amsterdam

Het aantal recente eerste generatie migranten in de MRA nam tussen 2013 en 2017 toe van 136.000 naar 199.000 (+47%), sterker dan de gemiddelde bevolkingsgroei (+3%). Van deze groep verdient 24% van de werkenden 60.000 euro of meer per jaar. Bij de groep binnenlandse migranten is dat aandeel hoger: 34%. Dit zijn enkele resultaten uit de Migratiemonitor Metropoolregio.

Image credits

Icon image: 40878.jpg