Collection (31)

Lectoraat Kunsteducatie

Het lectoraat Kunsteducatie is het academie-overstijgende lectoraat van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Het duolectoraat doet onderzoek op het gebied van kunsteducatie en wordt gevormd door Emiel Heijnen en Melissa Bremmer.

More information

In het lectoraat Kunsteducatie wordt praktijkgericht onderzoek uitgevoerd vanuit eigen vraagstellingen van de verschillende docentenopleidingen van de AHK. Om onderzoek te bundelen en er meer focus in te brengen is gekozen voor thema's die relevant en urgent zijn voor het binnen- en buitenschoolse kunsteducatieve veld: interdisciplinariteit (zowel tussen kunstdisciplines als tussen kunst en niet-kunst disciplines) en sociaal engagement.

Additional info

Sort on: