Article

Improving Reproducibility in the Empirical Sciences

Het systematisch herhalen van onderzoek van anderen moet normaler worden. Dat is de kern van dit KNAW-advies. Ook moeten financiers en wetenschappelijke tijdschriften meer ruimte bieden voor replicatieonderzoek.

Wetenschappelijke kennis bouwt voort op eerdere resultaten. De laatste tijd echter blijkt dat veel eerdere resultaten in onder andere de medische wetenschappen, de levenswetenschappen en de psychologie niet gereproduceerd kunnen worden. Zwakke onderzoeksmethodes, gebrekkige verslaglegging en perverse prikkels zorgen er regelmatig voor dat twee dezelfde onderzoeken toch tot verschillende resultaten leiden. Zulk niet-reproduceerbaar onderzoek belemmert de wetenschappelijke vooruitgang en leidt tot verspilling van onderzoeksgelden. Bovendien kan het erin resulteren dat patiënten geen goede behandeling krijgen. 

Bron, meer informatie en contactgegevens: persbericht 15 januari 2018 KNAW

Image credits

Icon image: cover KNAW replication studies van knaw.nl

Media

Documents