Article

Kijk eens wat er kan: Terugblik op 4 jaar Cultuureducatie met Kwaliteit

Met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit maken we goede cultuureducatie mogelijk voor alle leerlingen in Nederland. Dus ook in Caribisch Nederland. Welke vorm van kunst en cultuur is daarbij niet van belang. Goede cultuureducatie geeft leerlingen plezier, brengt ze belangrijke vaardigheden bij en geeft ze de kans om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen.

Aan het einde van de tweede periode CmK zijn er 48 voorbeelden opgehaald uit het land en bij elkaar gebracht in de uitgave “Kijk eens wat er kan”.

Colofon

Cultuureducatie met Kwaliteit: Kijk eens wat er kan. Terugblik op 4 jaar CmK
Deze publicatie is een samenwerking van LKCA en Fonds voor Cultuurparticipatie
Conceptontwikkelaars: Vera Meewis (LKCA) en Elgar Snelders (Fonds voor Cultuurparticipatie)
Auteurs: Ronald Kox, Elgar Snelders, Marlies Tal
Coördinatie verhalen penvoerders: Niek Pronk
Eindredactie: Heleen de Groot
Vormgeving: Taluut, Utrecht

Additional info

Media

Documents