Article

Zicht op Burgerparticipatie: Dicht participatie de kloof tussen burgers en politiek?

Magazine van de Sociaal-Economische Raad

Hoe selecteer je leden voor een burgerberaad en voor welke onderwerpen leent een burgerberaad zich? Die vragen spelen niet alleen in Nederland, maar in vrijwel alle Europese landen. Hieronder treft u het magazine van de Sociaal-Economische Raad met centraal thema van burgerparticipatie.

Bron: 'Zicht op burgerparticipatie',  Magazine van de Sociaal-Economische Raad | Juni, 2023, jrg. 63.

Media

Documents