Article

Aanpak Inclusie & Diversiteit bij Directie Digitalisering & Innovatie

Overzicht en werkwijze oktober 2022

In dit stuk kun je zien wat er wordt opgepakt op het vlak van diversiteit en inclusie binnen de Directie Digitalisering & Innovatie.

 

Behandelend ambtenaar: Aartie Mahesh

 

Image credits

Header image: groep

Icon image: groep 2

Media

Documents