Editor

Mustafa Alabaldrasool

Gemeente Amsterdam/ Projectsecretaris Inclusie en Diversiteit

 • Collection (4)

  Onderzoek: Diversity and Inclusion: a solution or…

  Public
  Read more about
 • Public

  Best and worst practices II

  Over verschillende soorten werkvormen en interventies

  Read more about
 • Public

  Notulen 1 Managementbijeenkomst november 2022

  Thema Diversiteit en Inclusie

  Read more about
 • Public

  Notulen 2 Managementbijeenkomst november 2022

  Thema Diversiteit en Inclusie

  Read more about
 • Public

  Beknopt verslag managersbijeenkomst november 2022

  Cluster DII

  Read more about
 • Collection (2)

  Actieplannen Diversiteit en Inclusie van de 5…

  Public
  Read more about
 • Public

  Actieplan Diversiteit en Inclusie Stadsarchief 2023

  Behandelend ambtenaar

  Read more about
 • Public

  Proces clusterbrede aanpak diversiteit en inclusie april 2023

  Wat zijn de rode draden op het vlak van diversiteit en inclusie binnen het…

  Read more about
 • Public

  Presentatie Introductiebijeenkomst cluster DII

  voor nieuwe medewerkers

  Read more about
 • Public

  Voorbereidend interview Directie Data

  Interviewer: Sarita Bajnath
  Verslag: Donja Hussein

  Read more about
 • Public

  Werksessie Engineteam 24 april 2023

  Agenda en verslag

  Read more about
 • Public

  Voorbereidend interview Digitale Voorzieningen

  Interviewer: Sarita Bajnath
  Verslag: Donja Hussein

  Read more about
 • Public

  Voorbereidend interview Stadsarchief 2

  Interviewer: Sarita Bajnath
  Verslag: Donja Hussein

  Read more about
 • Public

  Voorbereidend interview 1 Stadsarchief

  Interviewer: Sarita Bajnath
  Verslag Donja Hussein

  Read more about
 • Collection (6)

  Verslagen van de inhoudelijke sessies

  Public
  Read more about
 • Collection (7)

  Diversiteit en Inclusie in het cluster DII

  Public
  Read more about
 • Public

  Aanvulling voorbereiding door Vertrouwenspersoon

  Interviewer: Sarita Bajnath
  Verslag: Aartie Mahesh

  Read more about
 • Public

  Voorbereidend Interview 1, directie Digitalisering en Innovatie

  Interviewer Sarita Bajnath
  Uitwerking door Aartie Mahesh

  Read more about
 • Public

  Voorbereidend Interview, Directie Digitale Strategie en Informatie

  Interviewer: Sarita Bajnath
  Verslag: Aartie Mahesh

  Read more about
 • Collection (9)

  Voorbereidende interviews en opgedane inzichten

  Public
  Read more about
 • Public

  Verslag eerste trekkersbijeenkomst cluster DII van 25 januari 2023

  verslag

  Read more about
 • Public

  Engineteam werksessie 2 februari 2023

  Verslag van het Engineteamsessie op 2 feb 2023

  Read more about
 • Public

  Engineteam werksessie 23 februari 2023

  Verslag op 23 feb 2023

  Read more about
 • Public

  Engineteam werksessie 16 maart 2023

  Verslag op 16 maart 2023

  Read more about
 • Public

  Engineteam werksessie 6 april 2023

  Verslag op 6 april 2023

  Read more about
 • Public

  Voortgangsmonitor Bestuursopdracht Inclusie en Diversiteit in de Raadsvergadering 15 februari 2023

  Read more about
 • Public

  OKR's van het Engineteam Diversiteit en Inclusie van Q1 en Q2 2023

  Read more about
 • Public

  Opname: Presentatie op 2 februari 2023 aan het managementteam van Digitalisering & Innovatie van de bevindingen over diversiteit en…

  Read more about
 • Public

  Tijdlijn Activiteiten Bestuursopdracht Inclusie en Diversiteit juni 2022

  Read more about
 • Public

  Infographic Samenhang Activiteiten Bestuursopdracht Inclusie en Diversiteit juni 2022

  Read more about
 • Collection (1)

  Theoretisch kader bij procesontwerp diversiteit…

  Public
  Read more about
 • Public

  Theoretische bouwstenen procesontwerp Diversiteit en Inclusie CTO Innovatieteam

  Read more about
 • Public

  Presentatie: The journey so far CTO div&inc

  Stand van zaken diversiteit en inclusie eind 2021

  Read more about
 • Collection (7)

  Aanpak Bestuursopdracht Inclusie en Diversiteit

  Public
  Read more about
 • Public

  Bidbook Diversiteit en Inclusie CTO

  Samenvatting en overzicht van de aanpak

  Read more about
 • Public

  Procesontwerp Diversiteit en Inclusie bij CTO Innovatieteam

  In dit document wordt er meer verteld over de aanpak van diversiteit en…

  Read more about
 • Collection (2)

  Inclusion by design/Panel

  Public
  Read more about
 • Public

  Panel Manifest inclusieve digitale participatie

  Dit manifest biedt vier bouwstenen voor het digitaal versterken van…

  Read more about
 • Public

  Beschrijving van de tool Panel

  digitale inclusieve participatie

  Read more about
 • Public

  Informerend artikel over Intercultural Readiness Check

  Contactpersoon: Therese Nleng Behandelend ambtenaar Aartie Mahesh

  Read more about
 • Public

  Uitingen inclusiecampagne 2021

  reactie van CTO

  Read more about
 • Public

  Uitslagen impactmeting Inclusiecampagne

  Deze campagne is gemaakt in opdracht van het stedelijk programmateam. In…

  Read more about
 • Collection (2)

  Impact Inclusiecampagne in CTO Innovatieteam 2021

  Public
  Read more about
 • Collection (5)

  Presentatie onderzoek naar diversiteit en…

  Public
  Read more about
 • Public

  Volledige presentatie diversiteit en inclusie bij directie Digitalisering en innovatie

  Read more about
 • Public

  Wat is inclusie?

  Inzichten vanuit wetenschappelijke theorie

  Read more about
 • Public

  Wat is diversiteit?

  Inzichten vanuit wetenschappelijke theorie

  Read more about
 • Public

  Historisch overzicht (van racisme en discriminatie naar diversiteit en inclusie)

  Read more about
 • Public

  Small Wins in 'Start up in Residence'

  Oogstdocument

  Read more about
 • Collection (1)

  Small Wins

  Public
  Read more about
 • Public

  Presentatie aan het MT over inzet van Intercultural Readiness Check

  Het management team van CTO Innovatieteam wil de organisatie inclusiever…

  Read more about
 • Collection (3)

  Leerinterventies

  Public
  Read more about
 • Public

  Verslag Startsessie Engineteam 20 april 2022

  Rebecca Ridley heeft vanuit haar rol als onderzoeker een deel van het…

  Read more about
 • Public

  Read more about
 • Public

  Uitwerking van de vragenlijst 'Samenwerking met de Stad'

  In het document is de uitwerking per vraag te lezen. Ook de antwoorden op…

  Read more about
 • Public

  Vragenlijst 'Samenwerking met de Stad'

  Hier staat de vragenlijst dat via de mail naar alle medewerkers van de…

  Read more about
 • Public

  Samenvatting van resultaten van het deelonderzoek ‘Samenwerking met de stad’

  Read more about
 • Public

  Concrete acties voor diversiteit en inclusie binnen CTO

  In deze documenten staan allerlei acties benoemd die diversiteit en…

  Read more about
 • Public

  Oogstdocumenten vraagverkenning over diversiteit en inclusie

  Oogstdocumenten van de vraagverkenning. Aan de hand van vier…

  Read more about
 • Public

  Samenvatting resultaten Nederlandse InclusiviteitsMonitor (NIM) voor gemeente Amsterdam

  Read more about
 • Collection (2)

  Lunchlezingen 2021: Hokjesdenken

  Public
  Read more about
 • Public

  Hokjesdenken deel 1

  In het eerste deel van miniserie hokjesdenken gaat het over het bewust…

  Read more about
 • Public

  Lunchlezing Hokjesdenken deel 2

  In deel twee van hokjes denken wordt er aandacht besteed hoe onbewuste…

  Read more about
 • Public

  Uitkomsten vragenlijst inclusie 2019

  Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn voor al haar…

  Read more about
 • Public

  Digitalisering en Innovatie over Diversiteit en Inclusie

  Inzichten Socratic Design Interviews Engineteam

  Read more about
 • Collection (13)

  Programma Diversiteit en Inclusie binnen DenI

  Public
  Read more about
 • Collection (6)

  Engineteam Diversiteit & Inclusie

  Public
  Read more about
 • Collection (4)

  Gereedschappen Diversiteit en Inclusie

  Public
  Read more about
 • Collection (20)

  Onderzoek naar Diversiteit en Inclusie in en voor…

  Public
  Read more about
 • Collection (8)

  Diversiteit en Inclusiebeleid in de gemeente…

  Public
  Read more about
 • Collection (6)

  Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Inclusie (DGI)

  Public
  Read more about
 • Public

  Aanpak Inclusie & Diversiteit bij Directie Digitalisering & Innovatie

  Read more about