Article

Risicofactoren en oplossingen voor prestatiedruk en stress bij hbo- en wo-studenten

Harder Better Faster Stronger? - Een onderzoek door Trimbos-instituut

Op dit moment lijkt de maatschappelijke aandacht voor mentaal welzijn en mentale druk onder studenten groter dan ooit. De grondslag voor deze toegenomen aandacht ligt, anders dan soms gedacht, enige tijd voor het uitbreken van de coronacrisis en wordt gevormd door verschillende rapporten die in 2018 uitkwamen, waarin gewaarschuwd werd voor de toegenomen maatschappelijke verwachtingen en mentale druk onder jongeren en jongvolwassenen.

Hoewel het helder lijkt dat corona de ontwikkelingen in het mentale welzijn van studenten negatief heeft beïnvloed, blijft onduidelijk wat de effecten van corona zijn op de mentale gezondheid, stress en prestatiedruk op de lange termijn. Hier zit een belangrijk vraagstuk voor de komende jaren. De vervolgmetingen van de landelijke monitor studentenwelzijn zijn belangrijk om mede vast te stellen hoe het welbevinden, stress en prestatiedruk van studenten zich ontwikkelt door de tijd.

Bron: Dopmeijer, J., Scheeren, L., Baar, van J., Bremer, B. (2023) Trimbos-instituut, Utrecht.

Additional info

Media

Documents