Article

Jij en Je Gezondheid (2015-2020)

Jij en Je Gezondheid (JeJG) is een digitale gezondheidsvragenlijst die door de JGZ jaarlijks wordt afgenomen op het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. GGD Amsterdam is in 2016 gestart met de doorontwikkeling van JeJG voor toepassing in het primair onderwijs.

In de vragenlijst komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals gedrag, middelengebruik, psychische gezondheid en leefomgeving. Met de uitkomsten van de vragenlijst kunnen problemen tijdig opgespoord worden en kan passende hulp geboden worden.

Onderzoekers die gegevens zoeken over de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jongeren, kunnen gebruik maken van Jij en Je Gezondheid. GGD Amsterdam stelt deze anonieme data beschikbaar voor onderzoeksdoeleinden. Het gaat om data die niet alleen bij kinderen en jongeren in Amsterdam, maar ook door andere jeugdgezondheidszorg (JGZ) organisaties in het land zijn verzameld.

Projectgegevens

Onderzoeker: Anouk Wisse
Projectleiders
:  Eva Verlinden
Praktijkorganisaties:  GGD Amsterdam
Andere betrokkenen:  VU Medisch Centrum, GGD GHOR Nederland, NCJ
Start: 2015
Duur: Langlopend

Image credits

Icon image: Website UMC